SRB

ENG

ITA

DE

RUS

Sve što nam treba je jedan 3D snimak

snimanje zuba, 3d snimanje zuba, snimanje zuba beograd, ortopan, ortopan beograd, c dental centar

Sigurnost je na prvom mestu, a digitalno snimanje zuba predstavlja metodu u kojoj ste izloženi najmanjem mogućem zračenju. Snimanje sprovode posebno obučeni inženjeri medicinske radiologije sa višegodišnjim iskustvom u dentalnoj radiologiji koji prolaze dodatnu edukaciju prema pravilima Zavoda za zaštitu od zračenja. Naši snimci prilagođeni su potrebama onih koji ih analiziraju, tj. čitaju i imaju najveću moguću dijagnostičku vrednost.

Korisne informacije

Šta je Ortopan?

“Klasičan” snimak gornje i donje vilice, na kome su obuhvaćeni svi zubi, donjo-vilični zglob, kao i sinusi gornje vilice. Može se odštampati na foliji, narezati na CD i/ili poslati putem E-maila.

Ortopan je snimak koji će Vaš lekar najčešće zahtevati prilikom prve posete, ili za opšti pregled/kontrolu posle dužeg vremena. Na njemu su prikazani svi zubi u obe vilice, vilični zglobovi kao i deo viličnog sinusa. Osim zuba koje možemo posmatrati u ustima, na ovom snimku vidljivi su i zubi koji nisu iznikli- vidi se njihov približni položaj a nekada je moguće uočiti i da li su ti zubi zdravi ili ne. Takođe može se videti položaj korenova, njihov odnos, kao i stanje kosti obe vilice.

Šta je Dentalni radiogram?

Dentalni radiogram popularno nazvan i mali snimak, je vrsta snimka na koji staje nekoliko susednih zuba (obično dva-tri zuba). Smatra se da je precizniji od ortopana, ali je njegovo polje dosta manje, tako da se često upotrebljava prilikom dijagnostike već “sumnjivih” zuba, kontrole, kao i prilikom lečenja zuba.

Šta je 3D snimak (CBCT)?

3D snimak ili CBCT predstavlja najnoviji vid snimanja u stomatološkoj radiologiji. Snimak koji je izuzetno precizan i koristi tehnologiju sličnu medicinskom skeneru, ali uz neuporedivo manje zračenje. Usled velikog broja preseka koje aparat pravi, kod 3D snimka nema skrivenih ili deformisanih struktura, jer za razliku od ortopana koji čini pretvaranje u dve dimenzije, 3D snimak zadržava odnos struktura, jer osim visine i dužine on prikazuje i širinu svih struktura, i zadržava njihov odnos 1:1. Najčešće se koristi prilikom oralno hirurških zahvata, ugradnje dentalnih implanata, lečenju zuba sa više korenova…

Koji snimak je najbolje uraditi?

Najbolji snimak ne postoji, jer svaka vrsta snimanja ima svoju namenu, tako da je najbolje konsultovati se sa vašim stomatologom/lekarom koji snimak Vama treba. U našem Orthopan centru možete uraditi sve snimke bez prethodnog zakazivanja ili uputa.

Kako izgleda snimanje i koliko dugo traje?

Zahvaljući aparatima najnovije generacije koji su Vam na raspolaganju u našem C Dental Centru, samo vreme snimanja je svedeno na minimum (manje od jednog minuta). Obrada ortopana i dentalnih radiograma traje dva do tri minuta, i nakon toga se Vaš snimak štampa. Sveukupno vreme provedeno u našem centru je u proseku deset minuta. Zbog kompleksnosti 3D snimka, njegova obrada je nešto duža (oko 30 minuta).

Koliko je veliko zračenje prilikom snimanja?

Nekada su rendgen aparati koristili jako velike doze zračenja, ali se konstantno radilo na tome da se kvalitet snimaka poboljša, a te doze smanje na minimum. Najmoderniji aparati koje naš centar koristi obezbeđuju veoma precizne snimke uz minimalne doze zračenja.

Cenovnik

Najvišim standardom kvaliteta, uvođenjem novih tehnologija, primenom svih pravila zaštite od zračenja, odnosom prema pacijentima i visoko profesionalnim principima prema kolegama stomatolozima postali smo vodeća ustanova za stomatološki rendgen u Srbiji.

Sve vrste snimanja rade se na vrhunskim stomatološkim rendgenima sa najmanjim mogućim zračenjem za pacijenta.

Snimke preuzimate nakon nekoliko minuta, u zavisnosti od vrste snimanja

3D Radiogram

Cena

Veličina S - Dimenzija 6x8cm
Veličina M - Dimenzija 12x8cm
Veličina XL - Dimenzija 12x16cm
Maskilarni sinusi

Ortopan

Cena

Dentalni radiogram - (Standardni, digitalni)
Digitalni ortopan
Dečiji ortopan
TM zglob
Profilni telerendgen
Frontalni telerendgen