SRB

ENG

ITA

DE

RUS

Ukoliko je strah ono zbog čega odlažete stomatološke intervencije imamo rešenje za Vas.

Najveći broj potencijalno bolnih intervencija u stomatologiji se uspešno mogu rešiti uz primenu lokalne anestezije. Kod osoba sa velikim strahom od stomatoloških intervencija postoji mogućnost da se iste sprovedu u analgosedaciji.

Analgosedacija, opšta anestezija
Analgosedacija
Analgosedacija

Intravenska analgosedacija je vrsta opšte anestezije, koja dovodi pacijenta u stanje u kom ne oseća neprijatnost, strah i bol, dok je komunikacija između lekara i pacijenta očuvana.

U našem centru intervencije pod analgosedacijom sprovodi tim koji čine stomatolog specijalista, anesteziolog I asistenti. Pre svake intervencije, pacijent najpre obavlja razgovor sa anesteziologom i stomatologom, tokom kog biva tačno upućen u samu proceduru i dobija odgovore na sva pitanja koja ga interesuju.

Analgosedacija

Sam metod izvodjenja je jednostavan. Anesteziolog venskim putem daje anestetička sredstva koja relaksiraju pacijenta, nakon čega stomatolog aplikuje lokalnu anesteziju.

Anesteziolog tokom celokupne intervencije prati disanje, rad srca (vitalne funkcije) i ponavlja primenu lekova. Stomatolog može po potrebi dodati lokalni anestetik. Analgosedacija dovodi do određenog stepena amnezije, tako da se pacijent same intervencije neće sećati.

Nakon intervencije, ne sme se upravljati motornim vozilom zbog medikamenata koji se tokom analgosedacije primenjuju, tako da pacijenti moraju doći u pratnji odrasle osobe, koja će ih i nakon završene intervencije otpratiti kući.