SRB

ENG

ITA

DE

RUS

Bilo da su u pitanju jednostavni ili komplikovani hirurški zahvati stojimo Vam na raspolaganju.

Karakteristika koja se odnosi na sve hirurške intervencije u našem centru su odsustvo bola, zdravstvena sigurnost pacijenta i rad u analgosedaciji.

Rutinska ekstrakcija zuba

Rutinska ekstrakcija zuba

Vadjenju zuba pristupamo samo u onom trenutku kada njegovo lečenje nije moguće, kada je u terminalnoj fazi parodontopatije, ukoliko je to u svrhu ortodontske terapije…

Hirurška ekstrakcija zuba

Hirurška ekstrakcija zuba

Hirurškim putem vadimo zube koji nisu iznikli i mogu prouzrokovati komplikacije  kao što to mogu biti umnjaci ili očnjaci, kao i zube koji se zbog svog položaja i oblika ne mogu izvaditi rutinski.

Hirurška intervencija resekcije korena zuba (apikotomija)

Hirurška intervencija resekcije korena zuba (apikotomija)

Apikotomija je oralno hirurška intervencija kojom se uklanja vrh korena zuba i okolna periapikalna lezija (proces), onda kada ga ne možemo izlečiti konzervativnim pristupom. Pre apikotomije potrebno je izvesti kompletan endodontski tretman, odnosno ukloniti infekciju iz kanala korena.

Frenektomija

Frenektomija

Hirurška procedura kojom se uklanja frenulum, mišićno-vezivno-sluzokožni nabor, ukoliko je on jako izražen, debeo i visoko pripojen pa ometa normalno funkcionisanje jezika i usana. Kod dece ali i odraslih, resica (frenulum) može da uzrokuje dijastemu (razmak) između gornjih centralnih sekutića zbog visokog pripoja. Iz istih razloga u donjoj vilici zadebljani frenulum otežava odizanje jezika, a u nekim  situacijama i govor.

Hirurška intervencija režanj operacija

Hirurška intervencija režanj operacija

Režanj operacija predstavlja hirurški pristup lečenja parodontopatije. Hirurški se pristupa parodontalnom džepu, da bi se pod kontrolom oka uklonio sav patološki sadržaj iz njega. Dalje, u cilju obnavljanja tkiva u nastali defekt se postavljaju odgovarajući regenerativni materijali koji za cilj imaju pospešivanje stvaranja novih elemenata potpornog aparata zuba, što doprinosi njegovom učvršćivanju i dužem opstanku u vilici.

Hirurška intervencija gingivektomija / gingivoplastika

Hirurška intervencija gingivektomija / gingivoplastika

Hirurška intervencija kojom se odstranjuje deo mekih tkiva tj.desni. Često se naziva i parodontalna plastična mukogingivalna hirurgija jer se njom koriguju defekti oblika, položaja i i količine desni  oko zuba. Primenjuje se najčešće is estetskih razloga, ali i u sklopu ortodontske i parodontalne terapije. Za savršen  osmeh je jako važan i odnos desni i zuba. Kada je taj odnos narušen takvu situaciju nazivamo  Gummy smile,  a rešavamo je  upravo gingivektomijom tj. produženjem kliničke krune zuba. Tako se na račun desni produžava vidljivi deo zuba, čime se menja oblik i izgled prednjih zuba.

Hirurška intervencija sinus lift

Hirurška intervencija sinus lift

Sinus lift je hirurška intervencija podizanja poda sinusa, prilikom koje se dodaje zamenik za kost. Ovoj intervenciji pristupamo onda kada usled preranog gubitka gornjih bočnih zuba dodje do gubitka vilične kosti. Ugradnjom zamenika za kost u prostor maksilarnih sinusa omogućavamo uslove za ugradnju zubnih implanta u regiji gornjih bočnih zuba. Iako zahteva malo više strpljenja i truda, kako pacijenta, tako i stomatologa, sinus lift je veoma dobar metod pomoću kojeg i pacijenti koji nisu ispunjavali uslove za ugrađivanje zubnih implanata mogu rešiti svoj problem na najkvalitetniji način.

Hirurška intervencija ugradnja zubnih implantata

Hirurška intervencija ugradnja zubnih implantata

Zubni implanti predstavljaju najveći tehnološki napredak u stomatologiji. Modernu stomatologiju je danas nemoguće zamisliti bez implantologije i nakon gotovo 40 godina od početka primene zubni implanti su tek danas postali standard u stomatologiji. Zubni implant je najbolji način da se nadoknadi izgubljeni zub ili zubi, bilo da su oni izgubljeni usled traume, karijesa ili parodontopatije. Napravljeni su od legure titanijuma potpuno bioinertnog i biokompatibilnog materijala koji se ugradjuje u viličnu kost i  ima mogućnost da sraste sa košću tj. da se osteointegriše. Sam proces ugradnje implantata spada u lake hirurške intervencije, sprovodi se u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolno.